Werkwijze

Dagelijks worden bedrijven en particulieren geconfronteerd met misdrijven of overtreding van interne bedrijfsregels. Er worden goederen weggenomen uit uw magazijn, geld verduisterd uit uw kassa’s, goederen niet afgerekend, valse declaraties ingeleverd, u wordt lastig gevallen, bedreigd, of er is een oneerlijke concurrentie.

U betaalt alimentatie terwijl uw ex-partner met een nieuwe relatie samenwoont, uw zieke werknemer klust er zwart bij,  u verdenkt uw personeel van alcohol/drugsgebruik (misbruik) op de werkvloer. Bezoeken uw vertegenwoordigers wel uw klanten? Teveel misstanden om op te noemen.

Omdat vaak sprake is van een civiele zaak (misstanden tussen bedrijven/burgers onderling) is het niet altijd mogelijk om aangifte te doen. Heeft u wel aangifte gedaan, dan kan uw zaak geen prioriteit hebben, of zijn er voor de politie onvoldoende opsporingsindicaties. De politie zal dan uw zaak niet in behandeling nemen.

Vertrouwen van uw personeel is belangrijk, maar nog belangrijker is te voorkomen dat u wantrouwen krijgt in integer personeel. 

RECHERCHEBUREAU ZUID-NEDERLAND kan de oplossing zijn. Met deskundig personeel (ex Douane, Politie, Koninklijke Marechaussee) werkt dit opsporingsbureau discreet en op een professionele, integere en proportionele wijze aan uw misstanden, teneinde de waarheid boven water te krijgen.

RECHERCHEBUREAU ZUID-NEDERLAND doet aan waarheidsvinding en verliest hierbij proportionaliteit en subsidiariteit niet uit het hoofd:  Het inzetbare opsporingsmiddel staat  in verhouding met het te bereiken doel en het minst zware middel wordt ingezet.

De werkwijze van RECHERCHEBUREAU ZUID-NEDERLAND is als volgt:
In een vrijblijvend oriënterend intakegesprek bespreek ik met U,  vertrouwelijk, de eventuele verdenking of het strafbare feit. Hierna win ik informatie in, teneinde deze verdenking juridisch in te kaderen, het toetsingskader. Ik ga na of er sprake is van enig strafbaar feit en of er een juridische grondslag aanwezig is dit op een professionele en  proportionele wijze aan te pakken. Ook schat ik in of er een kans van slagen is op het achterhalen van de verantwoordelijke (n) van dit strafbare feit, van deze gedraging en of de privacy gedragscode niet in het geding komt.

Na dit vooronderzoek komen wij weer bijeen en ik bespreek met U de mogelijkheden en de voorlopige plan van aanpak, indien gewenst krijgt U van mij een offerte.

Gunt U mij de opdracht dan zal ik op een discrete, integere en professionele wijze trachten de waarheid aan het licht te brengen.

Onderscheidingen

 • "

  Hierbij ontvangt u de reactie van de wnd.fgd.Hoofdofficier van Justitie over het aanwenden van geweld door F.J. Vleut en collegae, beiden werkzaam op uw afdeling. Verder waren bij dit incident nog drie collegae's betrokken.

  "
  Lees meer
 • "

  In afwachting van het optreden van het Arrestatie Team en tijdens het schaduwen van de zin in hun auto verplaatsende verdachten, heeft verbalisant Vleut overwogen dat de aanhouding, gelet op de tijd en plaats en daarmee samenhangende risico's voor omstander, niet langer uitstel kon gedogen. 

  "
  Lees meer
 • "

  Voornoemde ambtenaar wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstverrichtingen te belonen met een tevredenheidsbetuiging.

  "
  Lees meer
 • "

  ‚ÄčIk wil dan ook bij deze mijn bijzondere waardering uitspreken voor uw optreden. Uw optreden dient als voorbeeld voor iedere politiemedewerker en draagt zeker bij aan de waardering van de bevolking voor haar politie.

  "
  Lees meer