Voorstellen

Mijn naam is Frans Vleut. Ik ben 25 jaar werkzaam geweest bij diverse politiekorpsen in Nederland en bij de Nationale Politie.  De laatste 10 jaar werkte ik bij diverse rechercheafdelingen als: Teamrecherche, Woning Inbraken Team, Districtelijke recherche, Zware Criminaliteit en High Impact Crimes

Bij de recherche hield ik mij onder andere bezig met het oplossen van ernstige misdrijven. 

Mijn specialiteit bij de politie was, naast het onderzoeken van ernstige misdrijven, het horen van verdachten. Tevens was ik dossier-vormer, ik maakte het proces-verbaal. In de hoedanigheid als dossiervormer had ik, bij een onderzoek naar de Grenspyromaan, naast een teamleider, een coördinerende taak over het onderzoeksteams. Ik voerde dagelijks overleg met Officieren van Justitie en de advocatuur.

Daarnaast heb ik veel ervaring in het werken in horeca concentratie gebieden. Ik deed dit onder andere in: Den Haag, Eindhoven, Leiden, Gouda, Goes en Renesse, vaak als projectleider of locatiecoordinator. Ik ben daardoor bekend met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Binnen de politie heb ik vele opleidingen gevolgd als: Opleiding Recherche, dossiervormen en digitalisering in de opsporingspraktijk.

Sinds augustus 2015 werk ik als Particulier Onderzoeker (Privé detective) bij RECHECHEBUREAU ZUID NEDERLAND.

Naast het politiediploma heb ik het diploma Particulier Onderzoeker behaald en ik heb toestemming van de Korpschef van de Nationale Politie om recherchewerk te doen.

Ik ben in het bezit van een recherche legitimatiebewijs.

Ik werk conform de privacy gedragscode voor recherchebureaus en de bepalingen van het College Bescherming Persoonsgegevens worden in acht genomen.

RECHERCHEBUREAU ZUID NEDERLAND heeft een vergunning, nummer 1505, afgegeven door de Minister van Veiligheid en Justitie.

RECHERCHEBUREAU ZUID NEDERLAND staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  te Middelburg, nummer: 28046855.
  

Onderscheidingen

 • "

  Hierbij ontvangt u de reactie van de wnd.fgd.Hoofdofficier van Justitie over het aanwenden van geweld door F.J. Vleut en collegae, beiden werkzaam op uw afdeling. Verder waren bij dit incident nog drie collegae's betrokken.

  "
  Lees meer
 • "

  In afwachting van het optreden van het Arrestatie Team en tijdens het schaduwen van de zin in hun auto verplaatsende verdachten, heeft verbalisant Vleut overwogen dat de aanhouding, gelet op de tijd en plaats en daarmee samenhangende risico's voor omstander, niet langer uitstel kon gedogen. 

  "
  Lees meer
 • "

  Voornoemde ambtenaar wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstverrichtingen te belonen met een tevredenheidsbetuiging.

  "
  Lees meer
 • "

  ‚ÄčIk wil dan ook bij deze mijn bijzondere waardering uitspreken voor uw optreden. Uw optreden dient als voorbeeld voor iedere politiemedewerker en draagt zeker bij aan de waardering van de bevolking voor haar politie.

  "
  Lees meer