Klachten

RECHERCHEBUREAU ZUID-NEDERLAND werkt strikt volgens de Privacygedragscode en onder het toeziend oog van het College Bescherming Persoonsgegevens. Mocht U, ondanks dat, toch een klacht hebben over RECHERCHEBUREAU ZUID-NEDERLAND, dan kunt U deze binnen  zes weken,  te rekenen vanaf de datum  waarop  de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden, schriftelijk indienen bij:

info@RBZN.nl  of

RBZN
Postbus 2005 
4460 MA 
Goes

Het klaagschrift moet in ieder geval bevatten:
a.    Naam,  adres klager;
b.    Datum;
c.    Omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d.    De gronden waarop de klager bezwaar maakt.

U ontvangt van RECHERCHEBUREAU ZUID-NEDERLAND een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In eerste instantie zal getracht worden te bemiddelen in de klacht, indien dit niet tot het gewenste resultaat lijdt, zal een onafhankelijke klachtencommissie worden ingeschakeld.

De klachtenprocedure is kosteloos.

De Minister van Veiligheid en Justitie krijgt een schriftelijk afschrift van de klacht.

Klachtenregeling  conform artikel 18 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

Onderscheidingen

 • "

  Hierbij ontvangt u de reactie van de wnd.fgd.Hoofdofficier van Justitie over het aanwenden van geweld door F.J. Vleut en collegae, beiden werkzaam op uw afdeling. Verder waren bij dit incident nog drie collegae's betrokken.

  "
  Lees meer
 • "

  In afwachting van het optreden van het Arrestatie Team en tijdens het schaduwen van de zin in hun auto verplaatsende verdachten, heeft verbalisant Vleut overwogen dat de aanhouding, gelet op de tijd en plaats en daarmee samenhangende risico's voor omstander, niet langer uitstel kon gedogen. 

  "
  Lees meer
 • "

  Voornoemde ambtenaar wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstverrichtingen te belonen met een tevredenheidsbetuiging.

  "
  Lees meer
 • "

  ‚ÄčIk wil dan ook bij deze mijn bijzondere waardering uitspreken voor uw optreden. Uw optreden dient als voorbeeld voor iedere politiemedewerker en draagt zeker bij aan de waardering van de bevolking voor haar politie.

  "
  Lees meer